Back to main

Back to Repeaters, Sthlm area

Last modified 2013-12-21


DTMF-kommandon
Echolink
Driftinformation
Bilder
Firmwarehistorik

SM0OFV/R

Stockholms första 2-metersrepeater med enbart subtonsaccess


I apologize for mixing swedish and english on this particular page. I will create separate pages for each language in due time.

Repeatern körs i smalbandsmode (NFM, max 8 KHz total BW) med viss tolerans, och kräver att din transceiver är någorlunda kompatibel med detta. Du måste dessutom använda dig av subton (CTCSS/PL) vid sändning, annars kommer du inte in över huvudtaget. 1750 fyller alltså ingen funktion här!


Nytt temporärt mottagar-QTH!

Repeater facts R6x/RV61:

TX145.7625 MHz with ±2.5 KHz deviation
QTHSolna
RadioStorno CQF9112DM with modified bandwidth
Antenna4 dBd
Antenna heightAbout 38 masl
ERPAbout 150 W
CTCSS/PLWill be implemented in the next version of the logic board
Echolink688385 (temporary disabled)


RX 1145.1625 MHz
QTHStockholm south
RadioIcom IC-E2820
Antenna0 dBd (end-fed half-wave)
Antenna heightAbout 55 masl
CTCSS/PL123.0 Hz

Den så kallade gnällspiken träder in efter cirka tre och en halv minuts oavbruten sändning. Den är snäll och beskedlig
och gnäller bara till en enda gång under sändningspasset, samt en gång som en liten vink när syndaren släpper PTT:n.

Repeatern är pratvänlig och har varken långsnacksfimpare eller timeout.

Repeatern kör sitt ID med telegrafi ungefär var 12:e minut. Pågår det då QSO så sänker den LF-nivån på ID:t cirka 6 dB.

RX 1 ger ett courtesy-beep som låter "duditt".

Normal hängtid är totalt cirka 25 sekunder.

Innan repeatern går ner sänder den "73" efter ett QSO. Annars sänds fyra "blippar" med fallande tonläge

DTMF-kommandon

Repeatern har några extrafunktioner som styrs med DTMF. Jag har valt att implementera entangentskommandon, dels för att
man ska slippa komma ihåg flera siffror och tecken för ett och samma kommando, men framför allt för att inte komma i konflikt
med echolink. Tryck helt enkelt på vald tangent i cirka 2 sekunder för att utföra önskat kommando, varpå repeatern ger lämplig
respons.

Följande funktioner är implementerade:

DTMFFunktion
0-
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
A-
BAktiverar "Beacon mode". Repeatern agerar radiofyr med kontinuerlig bärvåg i sex minuter. Den sänder ett "B" på telegrafi var tjugonde sekund. QSO kan givetvis genomföras på vanligt sätt under tiden, men utan sedvanligt courtesy-beep. "Beacon mode" är användbart om man t ex vill testa vågutbredning eller jämföra antenner m m. "Beacon mode" kan inte avbrytas utan måste fullfölja sin cykel.
C-
DVäxlar hängtid mellan kort (ca 1 sekund) och normal (ca 25 sekunder). Det sker ingen reset när repeatern går ner, utan logiken behåller gjort val tills man ändrar inställningen på nytt.
*Reserverad för Echolink
#Reserverad för Echolink

Echolink

Tillfälligt avstängt!

Nodnumret till repeatern är 688385. Jag tycker det kan vara intressant att koppla ihop repeatern med världen på detta sätt. Återstår
att se om jag gör detta till en permanent funktion. Dessutom kanske inte Echolink är tillgänglig dygnets alla timmar.

Du kopplar upp dig genom att slå önskat nodnummer.
Du kopplar ner genom att trycka #

Tills vidare har jag tillåtit konferensmöjlighet för max fem stationer via internet.

Driftinformation

2013-08-25
Echolink är för tillfället nedkopplat i väntan på rekonstruktion av mottagar-QTH. När detta kan ske är osäkert just nu.

2013-07-28
I dessa semestertider går den mesta verksamheten på sparlåga, så därför har jag från idag dragit igång ett tillfälligt mottagar-QTH på södra sidan av stan i väntan på att det nya ordinarie mottagar-QTH:t skall bli tillgängligt.

2013-07-08
På grund av omstrukturering på RX-QTH:t i Spånga kommer mottagaren bara vara igång sporadiskt under en kortare period. Jag beklagar detta men så snart det är klart återgår mottagaren i normal tjänst. Uppkoppling via Echolink fungerar dock som vanligt.

2013-05-17
Echolink är igång igen efter en tids frånvaro med delvis utbytt hårdvara.

2013-01-09
Tyvärr kan Echolink krångla lite av och till. Det ser ut som det är internetuppkopplingen som är boven. Jag utvärderar alternativa lösningar, men tills vidare får jag rycka in och åtgärda manuellt när det dyker.

Äldre driftinformation...


Bilder


"Fotskrapan" med sändaren i skärmboxen nere till vänster och nätdelen uppe till höger, en
länkmottagare samt
den hembyggda logiken baserad på en PIC16F628. Här finns som synes gott om plats för expansion med ytterligare
en intern länkmottagare och mer omfattande logik med voter och annat bjäfs.


Ordinarie mottagare RX 1. Innehåller mottagare, länksändare, nätdel och
termostatstyrd kylning för säkerhets skull.

Firmwarehistorik

Tyvärr har jag bara noterat ändringar gjorda från v4.01 och framåt.

Ver.Datum
4.022012-12-07Kosmetisk förändring. Tog bort courtesybeepet och nerstängningssignaleringen när kort hängtid är vald.
4.012012-03-21Ny funktion. Valmöjlighet mellan normal och kort hängtid med hjälp av DTMF "D".


73 de Janne/SM0OFV