Back to main

Back to Repeaters, Sthlm area

Last modified 2015-03-15


SM0OFV/R

Stockholms första 2-metersrepeater med enbart subtonsaccess


Äldre driftinformation

2014-05-24
Ombyggnaden och kompletteringen är klar för denna gång och repeatern är nu i drift igen.

2014-05-23
Repeatern ligger tillfälligt på arbetsbänken för ombyggnad och komplettering. Detta tar nog bara någon dag eller två, sen är den i luften igen.

2013-08-25
Echolink är för tillfället nedkopplat i väntan på rekonstruktion av mottagar-QTH. När detta kan ske är osäkert just nu.

2013-07-28
I dessa semestertider går den mesta verksamheten på sparlåga, så därför har jag från idag dragit igång ett tillfälligt mottagar-QTH på södra sidan av stan i väntan på att det nya ordinarie mottagar-QTH:t skall bli tillgängligt.

2013-07-08
På grund av omstrukturering på RX-QTH:t i Spånga kommer mottagaren bara vara igång sporadiskt under en kortare period. Jag beklagar detta men så snart det är klart återgår mottagaren i normal tjänst. Uppkoppling via Echolink fungerar dock som vanligt.

2013-05-17
Echolink är igång igen efter en tids frånvaro med delvis utbytt hårdvara.

2013-01-09
Tyvärr kan Echolink krångla lite av och till. Det ser ut som det är internetuppkopplingen som är boven. Jag utvärderar alternativa lösningar, men tills vidare får jag rycka in och åtgärda manuellt när det dyker.

2012-10-11
Echolink är nu i drift igen med hjälp av en "ny" (gammal) dator.

2012-08-08
Echolink är tillfälligt nere p g a havererad dator. Så snart jag har ordnat en annan så kommer den igång igen.

2012-05-12
Den inbyggda nätdelen visade sig vara boven i dramat. Ett ersättningskragg fick rycka in, och repeatern går nu i normal drift igen.

2012-05-11
Repeatern är tillfälligt nere p g a sändarstrul. Felsökning pågår.

2012-05-08
Från idag går repeatern med en reservsändare medan den ordinarie är "on the Fritz". Dessutom har jag gjort ett par kosmetiska modifieringar i mjukvaran.

2012-03-24
Nu kan man med hjälp av DTMF ändra mellan kort eller lång hängtid. Idag har jag dessutom uppdagat ett intermittent fel i sändaren. Ibland, mestadels när den kallnat så kan den ha svårt att hoppa igång ordentligt. Med upprepade försök kommer den så småningom igång som vanligt igen. Repareras så snart tid finnes.

2012-03-22
Idag inleddes lite försök med Echolink på repeatern. Huruvida det blir permanent återstår att se.

2011-12-15
Mottagaren på Södermalm är nu nedmonterad för en mindre modifiering. Under tiden är en annan mottagare driftsatt i Västerort.

2011-10-16
Från och med idag är det provdrift med subton 123.0 Hz även på repeaterns sändare. Denna går endast ut parallellt med giltig insignal samt när repeatern identifierar sig.

2011-10-02
Idag blev det premiär för den utökade logiken med bl a DTMF-styrning. Till att börja med är endast "Beacon mode" aktiverbart.

2010-06-03
Från och med idag så blir det lite laborationer med olika antenner, varför täckningsområdet kan variera mellan olika dagar.

2010-01-17
Idag påbörjades ett par experiment som innebär att jag temporärt har sänkt uteffekten till cirka 50 W ERP.

2008-09-28
Idag var repeatern QRT en timme medan jag installerade en ny länkantenn på sändar-QTH:t.

2008-07-25
Idag är repeatern QRV på försök igen efter lite service. Jag har för säkerhets skull kopplat upp den med en del mätinstrument för att kunna hålla koll på vad som händer (ifall nåt händer igen). Jag passade oxo på att lägga in en funktion jag valt att kalla "beacon mode" i mjukvaran. Beskrivning kommer så snart jag lagt in stöd för detta i hårdvaran oxo.

2008-07-09
Sändaren är tillfälligt nerplockad p.g.a obefintlig uteffekt. Kommer upp igen så snart jag hunnit laga den.

2008-06-21
Idag försågs logiken på prov med en "audio delay" för att eliminera bruskvasten som uppstår vid PTT-släpp.

2008-04-25
Idag bytte jag callsign på repeatern till det mer passande SM0OFV/R.

2008-02-23
Repeatern är nu igång igen efter aviserade fastighetsarbeten.

2008-02-12
Repeatern kommer att ha ett kortare driftsuppehåll från och med ikväll och ett par dagar framåt p.g.a fastighetsarbeten.

2007-09-19
Nu är repeatern igång igen. Ingen prestandaförändring denna gång dock. Endast lite praktisk omdragning av befintligt kablage m.m.

2007-09-16
Från och med idag är det driftsuppehåll upp till ett par dagar på grund av kabel- och antennarbeten.

2007-06-24
Efter lite pysslande så sitter nu ett slutsteg från Radiosystem AB med i kedjan på prov. Det är ett RS-214 som åtminstone ska ge liiiite mer signal från det temporära sändar-QTH:t.

2007-06-23
Idag uppdaterade jag firmware (av nostalgiska skäl) med en "gnällspik" som träder in vid långa sändningspass (bortkopplingsbar). Däremot har jag INTE för avsikt att införa någon TOT (TimeOut Timer).

2007-06-18
Det blev lite fördröjning i arbetet p.g.a sjukdom, men idag har repeatern i alla fall haft smygpremiär. Till att börja med går den med cirka 70 W ERP, men kommer höjas så snart jag gjort i ordning "frekvensrensaren", ett PA som ska prestera cirka 300 W ERP med nuvarande setup. Jag har tyvärr också konstaterat att det följer med en smula brus som uppstår i länken mellan RX och TX. Överföringen däremellan är uppenbarligen inte 100% just nu, men det står på att-göra-listan.

2007-06-14
Nu är mottagar-QTH:t på Södermalm klart och i drift. Återstår att ansluta en länkmottagare på TX-QTH:t så att repeatern kan börja användas. En snabbtest med handapparat med gummipinne och 300 mW inifrån mitt hemma-QTH i Solna, ger en hint om bättre känslighet än väntat. Yiiihaaa!

73 de Janne/SM0OFV